הרדופ"ים

הוראה דיפרנציאלית ופדגוגיה מיטבית
בראי תרבות ישראל

מנהל.ת יקר.ה
חל"ד מפעלים חינוכיים מציעה השתלמות, הפותחת שערים לדרכי הוראה רעננות ברוח הפדגוגיה המיטבית לכל חדר המורים

מטרות

  1. להקנות כלים פדגוגיים להוראה דיפרנציאלית.

  2. לתת כלים לשיפור ניהול הכתה מתחום הנחיית הקבוצות.

  3. לגוון את דרכי ההוראה ליצירת תהליכי למידה משמעותיים בכתה. 

.

תועלות

  1. המורה כמנחה – כלי הנחיה בשירות המורה.

  2. מודלינג – מהמורה אל התלמיד ובחזרה, לומדים לעבוד יחד ומשתפים פעולה.

  3. מרחבי למידה מגוונים – המורה והתלמיד שותפים באחריות ללמידה.

  4. משחק – משחקים כדי ללמוד, לומדים לשחק.

  5. מחדשים ומתחדשים בהוראה והלמידה.

.

ההשתלמות היא מוסדית וכוללת 30 שעות דרך הפסג"ה

לקבלת שיחה חוזרת מצוות המנחות שלנו: