מפתחות ראשונים
שעת סיפור יוצרת

במקצוע תרבות יהודית-ישראלית

 
יחידה 4
יחידה 8
יחידה 12
יחידה 16
יחידה 20
יחידה 3
יחידה 7
יחידה 11
יחידה 15
יחידה 19
יחידה 2
יחידה 6
יחידה 10
יחידה 14
יחידה 18
יחידה 1
יחידה 5
יחידה 9
יחידה 13
יחידה 17
 

יחידה 1: ללמוד ולדעת

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

 

יחידה 2: ביקור חולים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

 

יחידה 3: מביטים פנימה

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

מצגת עזרים לסיפור למורה

 

יחידה 4: כבוד הזולת

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים להצגה למורה לגזירה

 

יחידה 5: ללכת בדרך הישר

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לסיפור למורה לגזירה

חומרים ליצירה לתלמיד

עזרים לסיפור למורה להקרנה

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

 

יחידה 6: להשכין שלום

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

יחידה 7: דואגים לרשות הרבים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

עזרים לשיחת פתיחה למורה להקרנה

עזרים לשיחת פתיחה למורה להדפסה

 

יחידה 8: מכבדים הורים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

עזרים לסיפור למורה להקרנה

 
 

יחידה 9: עזרה לזולת

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להשמעה

עזרים לסיפור למורה להדפסה

יחידה 10: מכניסים אורחים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להשמעה

 
 

יחידה 11: להיות שמח בחלקי

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להשמעה

עזרים לסיפור למורה להקרנה

 

יחידה 12: כוחן של מלים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

 

יחידה 13: חושבים לפני שמדברים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

 

יחידה 14: הסבלנות משתלמת

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

 

יחידה 15: ערבות הדדית

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לסיפור למורה להדפסה

עזרים לזמן תרבות למורה להדפסה

עזרים לזמן תרבות למורה להשמעה

 

יחידה 16: אם תרצו אין זו אגדה

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

לוחות בינגו לזמן תרבות לתלמיד

עזרים לסיפור למורה להדפסה

עזרים לסיפור למורה להקרנה

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

 

יחידה 17: אכפת לנו

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

עזרים לסיפור למורה להקרנה

עזרים לזמן תרבות וליצירה למורה להקרנה

 

יחידה 18: להיות אחראים

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לסיפור למורה להדפסה

 

יחידה 19: מתכוננים לשבת

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

דף פתגם לצביעה לתלמיד

עזרים לזמן תרבות למורה להקרנה

 

יחידה 20: ניגון של שבת

לפתיחה והורדה לחץ על האייקון מימין

עזרים לסיפור ולזמן תרבות למורה להשמעה